HUOM! OSALLISTUMISAIKA ON PÄÄTTYNYT!

Princess-teessä on ollut aforismeja jo useamman vuosikymmenen ajan. Princess Royal -teen 50 kappaleen pakkauksissa on kussakin teepussissa mukana yksi aforismi.
 
Suomen aforismiyhdistys ja Princess-tee ovat aiemmin tehneet yhteistyötä muutamien hankkeiden parissa ja keräävät nyt yhdessä uusia aforismeja teepusseihin. Teeaforismit ovat jo aiemminkin osoittautuneet hyväksi tavaksi tuoda eri kirjoittajien aforismeja esiin.
 
Sinulla on nyt mahdollisuus saada oma aforismisi mukaan!
 
 
Ketkä voivat tarjota aforismeja?
- Kuka tahansa.
 
Millaisia aforismien tulee olla?
- Aforismien tulee rajallisen tilan takia olla lyhyitä, korkeintaan noin 10-12 sanaa.
- Niiden tulee soveltua laajalle yleisölle ja teepusseissa julkaistaviksi, joten liian vaikeat, pessimistiset, kriittiset, kirosanoilla varustetut tms. aforismit eivät sovellu tähän tarkoitukseen. 
- Aforismien tulee olla sinun itse keksimiä ja kirjoittamia.
- Niiden tulee olla suomenkielisiä.
- HUOM! Aforismien ei tarvitse käsitellä teetä tai teenjuontia, ensisijaisesti etsitäänkin aforismeja muista aihepiireistä.
 
Saavatko aforismit olla muualla aiemmin julkaistuja?
- Kyllä saavat, ei haittaa vaikka ne olisi aiemmin julkaistu esimerkiksi netissä, lehdissä tai kirjoissa. Aforismien tulee kuitenkin olla sinun itse kirjoittamiasi.
 
Julkaistaanko jokaiselta kirjoittajalta vain yksi aforismi?
- Jokaiselta, joka on tarjonnut aforismejaan, julkaistaan 0, 1 tai useampia aforismeja. Samalta kirjoittajalta voidaan siis julkaista useampikin aforismi, jos hyviä ja soveltuvia on. Tai jos sopivia ei joltakulta kirjoittajalta löydy, niin häneltä ei julkaista ainuttakaan. Yhteensä aforismeja valitaan teepusseihin 180 kappaletta.
 
Tuleeko teepussiin mukaan kirjoittajan nimi?
- Kyllä. Jokaiseen teepussiin tulee sekä aforismi että sen kirjoittajan nimi.
 
Säilyykö aforismien tekijänoikeus minulla?
- Kyllä, aforismin tekjänoikeus säilyy sinulla, vaikka se julkaistaisiin teepussissa. Se, että aforismiasi on käytetty teepussissa, ei myöskään estä sinua käyttämästä aforismiasi myöhemmin muissa yhteyksissä.
 
Milloin saan tiedon, onko minulta valittu aforismia teepusseissa julkaistavaksi?
- Heille, joiden aforismeja on valittu mukaan, ilmoitetaan asiasta viimeistään kesäkuussa.
 
Maksetaanko aforismien julkaisusta palkkio?
- Kirjoittajat eivät saa palkkiota, ellei sitten palkkioksi lasketa sitä, että aforismi saa näin julkisuutta. Lisäksi kampanjan yhteydessä Princess-tee tukee rahallisesti aforismiyhdistyksen toimintaa, eli tälläkin tavoin edesauttaa aforistiikan, aforistikkojen ja aforismien tunnetuksi tekemistä.
 
JOS HALUAT TARJOTA AFORISMEJASI PRINCESS-TEEPUSSEIHIN, TOIMI NÄIN:
 
1. Valitse aforismi tai aforismit (korkeintaan 40 kpl), joita haluat tarjota teepusseihin.
2. Lähetä aforismi/aforismit sähköpostiosoitteeseen aforismiyhdistys(at)netti.fi (korvaa (at) merkillä @) seuraavasti:
- Laita viestin otsikoksi TEEAFORISMEJA.
- Laita viestiin mukaan etu- ja sukunimesi, postiosoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi.
- Lähetä aforismit VIIMEISTÄÄN SUNNUNTAINA 9.5.2010 KLO 24.00.
- Lähetä aforismit mieluiten osana itse sähköpostiviestiä, ei liitetiedostona.
- Tarjoamalla aforismejasi teepusseihin annat samalla suostumuksen niiden käyttöön mainittuun tarkoitukseen.
 
Jos sinulla on kysyttävää, voi lähettää kysymyksesi painamalla alla olevaa Kommentoi-linkkiä. Vastauksen kysymykseesi voit lukea samasta kommenttiosiosta vuorokauden sisällä.
 
Odotamme aforismejasi!
 
terveisin
 
Sami Feiring
puheenjohtaja
Suomen aforismiyhdistys ry.
aforismiyhdistys(at)netti.fi