Suomen aforismiyhdistys<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2006

 

 

Yleistä

 

Suomen aforismiyhdistyksen tarkoituksena on edistää aforismin asemaa jo koota yhteen aforismeja kirjoittavat ja niistä kiinnostuneet henkilöt. Yhdistys pyrkii tarjoamaan kirjoittajille mahdollisuuksia kehittää taitojaan ja edistämään kirjoittajien mahdollisuuksia saada aforismejaan julki. Yhdistys tiedottaa aforistiikkaan liittyvistä kysymyksistä eri tahoille ja tarjoaa asiantuntija-apuaan tarvitseville.

 

 

Tilaisuudet

 

Yhdistys järjestää vuoden aikana ainakin kaksi varsinaista yleisötilaisuutta, joista ainakin toinen on pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Lisäksi syys- ja kevätkokouksen yhteydessä kuullaan aforismiaiheinen vuosikokousesitelmä. Ravintoloissa järjestetään aforismiaiheisia luovan kirjoittamisen iltoja.

 

Lokakuussa yhdistys on mukana Turun ja Helsingin kirjamessuilla sekä helmikuussa Henki ja elämä –kirjafestivaalilla Tampereella. Yhdistys on voimavarojensa puitteissa mukana myös muissa ulkopuolisten järjestämissä tapahtumissa.

 

 

Julkaisu- ja tiedotustoiminta

 

Suomen aforismiyhdistys jatkaa internetsivuston ylläpitämistä osoitteessa www.aforismi.vuodatus.net. Sivuille kootaan aforismeja eri kirjoittajilta ja aforismiaiheista tietoa.

 

Yhdistys laatii vuoden alkupuolella tietopaketin, jossa annetaan vinkkejä niille, jotka haluavat saada aforismejaan julki esimerkiksi kirjan muodossa.

 

Huhtikuun 18. päivänä, yhdistyksen perustamispäivänä, vietetään Suomen aforismipäivää, jonka yhteydessä muun muassa medialle toimitetaan tietoa aforistiikasta juttujensa pohjaksi. Aforistiikka pyritään pitämään muillakin tavoin esillä mediassa.

 

Yhdistys laittaa alulle hankkeen suomalaisen aforistiikan kääntämiseksi muille kielille, ensi vaiheena englanninkielisen aforismiantologian aikaansaaminen.

 

Yhdistys tiedottaa vuoden aikana ilmestyvästä aforismikirjallisuudesta jäsenilleen, medialle ja suurelle yleisölle.

 

 

Palkinnot

 

Helmikuun tienolla julkistetaan yhdistyksen jäsenten valitsema Vuoden aforismikirja.

 

Toukokuussa julkistetaan Samuli Paronen –palkinnon saaja. Palkinto on vuosittainen ja se myönnetään ansioista aforistiikan alalla.

 

 

Muu toiminta

 

Kesäkuussa (14.-16.6.) yhdistyksen edustajia on mukana Valtakunnallisilla aforismipäivillä Paimiossa. Yhdistys toimii yhteistyössä päivien järjestäjien kanssa myötävaikuttaen päivien sisältöön.

 

Syksyllä järjestetään viikonlopun mittainen aforistiikan intensiivikurssi aforistiikkaa aiemmin kirjoittaneille.

 

Vuoden aikana käynnistetään arvostelupalvelu, jossa kirjoittavat voivat saada palautetta aforismeistaan.

 

Yhdistys selvittää mahdollisuuksia vierailla kouluissa aforistiikan merkeissä, esimerkiksi äidinkielen tunneilla, ja aforismiaiheisen tietopaketin tuottamista kouluille.

 

Aforismiyhdistys toimii yhteistyössä muiden järjestöjen ja tahojen kanssa mielekkäiksi katsomillaan tavoilla.

 

Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 24.11.2005